VACATURES

Amsterdam Roots Festival zoekt per direct:

Bestuurslid Stichting Amsterdam Roots, financiële portefeuille.

Een nieuwe koers
Amsterdam Roots Festival staat bekend als het oudste wereldmuziekfestival in Nederland. Het festival heeft een belangrijke rol gespeeld in de introductie en popularisering van veel, onderhand legendarische, artiesten uit alle delen van de wereld. Met de komst van de nieuwe directeur in 2017 is het festivalconcept vernieuwd en uitgebreid tot een multidisciplinair programma van hoge kwaliteit. Naast muziek zijn hedendaags circus, spoken word, film, fysiek theater en verschillende contextprogramma’s aan het programma toegevoegd. Deze ontwikkeling heeft de kunstervaring en de open sfeer van het festival versterkt en de deur opengezet voor nieuw publiek.

Gedurende de huidige kunstenplanperiode 2017 – 2020 zal Amsterdam Roots Festival stapsgewijs uitgroeien tot een festival dat gericht is op de beleving van culturele diversiteit en dus niet alleen een podium aan kunst biedt, maar de kunst ook naast actuele sociaal culturele ontwikkelingen plaatst, onderzoekt en op die manier context biedt. Het festival creëert hierdoor een uniek platform dat de uitzonderlijke diversiteit van het Roots publiek ten goede komt. In de nieuwe missie van het festival wordt werk van artiesten uit binnen- en buitenland centraal gesteld waaruit de zoektocht naar de eigen, vaak hybride culturele identiteit op een bijzondere manier tot uiting wordt gebracht.

In verband met het verlopen van de tweede zittingstermijn van de huidige penningmeester, zoekt Amsterdam Roots Festival op korte termijn een nieuw financieel bestuurslid.

Functieomschrijving

Algemene eisen bestuursleden

 • Affiniteit met het Amsterdam Roots Festival en in staat de visie van het festival uit te dragen.
 • Bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, en heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder van een culturele organisatie.
 • Betrokken bij de doelstelling en de aard van de stichting.
 • Houdt toezicht op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de stichting.
 • Werkt met de andere bestuursleden als team.
 • Draagt bestuursbeleid zowel intern als extern uit.
 • Bestuurt op hoofdlijnen, bewaart afstand tot de organisatie en is niet gericht op het operationeel beleid.
 • Bewaakt de balans tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken, is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de organisatie een spiegel voor te houden en kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.

Profiel financieel bestuurslid

 • Ervaring met financieel beleid van (non-)profit organisaties; ervaring met financieel beleid binnen de culturele sector is een pré.
 • Kennis en inzicht in financiële processen, weet de overige bestuurders te adviseren over jaarrekening, begroting, e.d., weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen en te controleren.
 • Een netwerk in het bedrijfsleven is een pré.

Van de bestuursleden verwachten wij:

 • Voldoende mate van beschikbaarheid; 5 á 6 vergaderingen per jaar.
 • Informeel bezoek aan festivalprogramma’s.
 • Het delen van eigen domeinkennis en het inzetten van een relevant netwerk.
 • Bewustzijn van de eigen, specifieke rol als participant in het bestuursproces, medeverantwoordelijkheid voor de samenstelling van het bestuur, het functioneren van het bestuur en zijn leden en als bewaker van de collegialiteit.
 • Bestuurlijke/toezichthoudende ervaring en vergadertechnische kwaliteiten.
 • Het vermogen zich te verplaatsen in de belevingswereld van de directeur.
 • Betrouwbaarheid en een communicatieve en kritische opstelling.

Naast de Code Culturele Diversiteit volgt de Stichting Amsterdam Roots ook de Governance Code Cultuur.

Samenstelling
In de samenstelling van het bestuur en het naleven van de Code Culturele Diversiteit wordt gestreefd naar een goede balans tussen diverse achtergronden (leeftijd, geslacht, ervaring en culturele achtergrond) van de individuele leden van de Raad. In dit kader worden jonge(re) kandidaten, vrouwen en kandidaten met een cultureel diverse achtergrond van harte uitgenodigd te reageren. Uiteraard kan het één met het ander verbonden zijn.

 Arbeidsvoorwaarden
De benoeming is voor een periode van vier jaar met gebruikelijk één herbenoeming van vier jaar. De werkzaamheden zijn onbezoldigd.

Een politiek en/of zakelijk netwerk in Amsterdam is een pre.

Reageren
U kunt uw belangstelling voor de bestuursfunctie kenbaar maken door uw CV en een korte motivatie te mailen naar Danka van Dodewaard, directeur Amsterdam Roots Festival. Emailadres: [email protected]