HUISREGELS AMSTERDAM ROOTS FESTIVAL

 • Bij het betreden van het festivalterrein ga je akkoord met onze huisregels.
 • Het festival is toegankelijk voor alle leeftijden; kinderen jonger dan 12 jaar kunnen onder begeleiding van een volwassene het terrein op.
 • Het meenemen van alcoholhoudende dranken is niet toegestaan.
 • We verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar (hetzij rechtstreeks of via weder verstrekking).
 • Bij betreding van het terrein stemt men automatisch in met vrijwillige fouillering.
 • Het bezit van slag-, steek-of vuurwapens, alsmede voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen worden, is verboden.
 • Het gebruik, verhandelen of bij hebben van verdovende middelen is verboden.
 • Agressie (ook mondeling) en bedreiging naar personeel of beveiligingsdienst, alsmede vernieling van goederen zijn verboden.
 • Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie zijn niet geoorloofd en leiden tot verwijdering.
 • Het is niet toegestaan wild te plassen, gebruik hiervoor de aanwezige toiletvoorzieningen.
 • Aanwijzingen van het personeel of de beveiligingsdienst dienen te worden opgevolgd.
 • Wij behouden ons het recht bij vermoedens onzerzijds van samenscholing waarbij hinder, gevaar en/of overlast aan derden wordt veroorzaakt, de samenscholers onmiddellijk de toegang te ontzeggen en/of te verwijderen van het evenemententerrein.
 • Iedereen die het festivalterrein betreedt, geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en/of geluidsopnamen waar hij/zij mogelijk in of op voor kan komen. De organisatie kan deze opnames gebruiken voor promotiedoeleinden.
 • Het betreden van ons evenemententerrein is op eigen risico; de organisatie is niet aansprakelijk voor materiĆ«le en/of immateriĆ«le schade van een bezoeker in welke vorm dan ook.
 • Bij diefstal zal te allen tijde aangifte worden gedaan bij politie.
 • Honden dienen te worden aangelijnd.
 • Fietsen worden niet toegelaten op het festivalterrein en dienen buiten het park geparkeerd te worden.
 • Bij het niet instemmen met bovenstaande huisregels wordt de toegang geweigerd.