Vacatures

Amsterdam Roots heeft momenteel de volgende vacatures openstaan:

Amsterdam Roots Festival is opgenomen in het kunstenplan (2021-2024) van Amsterdams Fonds voor de kunst en het Fonds Podiumkunsten en kan zich daardoor de komende vier jaar verder ontwikkelen. Stichting Amsterdam Roots is per direct op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Functieomschrijving

Algemeen profiel nieuwe bestuursleden

 • Aantoonbare affiniteit of ervaring met de doelstellingen van de Stichting Amsterdam Roots Festival.
 • Heeft affiniteit met de visie van Amsterdam Roots op het artistieke beleid en is in staat deze visie uit te dragen.
 • Bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten
 • Werkt met de andere bestuursleden als team.
 • Draagt bestuursbeleid zowel intern als extern uit.
 • Bestuurt op hoofdlijnen, bewaart afstand tot de organisatie, is niet gericht op het operationeel beleid.
 • Bewaakt de balans tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken, is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de organisatie een spiegel voor te houden en kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.
 • Zet zich actief in bij het stimuleren van en het reflecteren op het artistieke beleid binnen de door de overheid gestelde kwalitatieve en kwantitatieve eisen.
 • Heeft een sterk (aanvullend) netwerk van inhoudelijke organisaties, partners en individuen en weet dit op de juiste momenten te mobiliseren en in te zetten.
 • Een politiek en/of zakelijk netwerk in Amsterdam.

Profiel peningmeester

Onze ideale penningmeester onderschrijft de missie, visie en doelstellingen van Amsterdam Roots Festival en wil bijdragen aan de strategie om de ambities van het festival waar te maken. Onze penningmeester heeft affiniteit met kunst/cultuur, diversiteit in de breedste zin van het woord en ervaring met (sociaal) ondernemerschap. In lijn met de relatieve autonome positie van onze directeur, heeft onze nieuwe penningmeester genoeg aan een constructieve controlerende rol. De taken van onze nieuwe penningmeester bevatten in ieder geval het controleren en bewaken van de begrotingen en financiën.

Specifieke functie-wensen:

 • Heeft kennis van en affiniteit met het beheer van gelden
 • Is in staat om de stichting intern en extern te vertegenwoordigen
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • Flexibel en stressbestendig
 • Heeft ervaring en goede omgang met vrijwilligers en werknemers

Van ieder lid van het bestuur verwachten wij:

 • Voldoende mate van beschikbaarheid; 5 á 6 vergaderingen per jaar
 • Informeel bezoek aan ARF programma’s, tijd om eigen domeinkennis te delen met personeel van het ARF
 • Bewustzijn van de eigen, specifieke rol als participant in het bestuursproces
 • Medeverantwoordelijkheid voor de samenstelling van het bestuur, het functioneren van het bestuur en bewaker van de collegialiteit, goede vergader-technische kwaliteiten, bestuurlijke/toezichthoudende ervaring, betrouwbaarheid, een communicatieve en kritische opstelling
 • Beschikt over een relevant netwerk en de bereidheid dit in te zetten

De benoeming is voor een periode van vier jaar met gebruikelijk één herbenoeming van vier jaar. De werkzaamheden zijn onbezoldigd.

Samenstelling
In de samenstelling van het bestuur en het naleven van de Code Diversiteit en Inclusie wordt gestreefd naar een goede balans tussen diverse achtergronden (leeftijd, geslacht, ervaring en culturele achtergrond) van de individuele leden van de Raad.

Amsterdam Roots Festival (ARF) gaat over wortels en culturele identiteit. Juist in een tijd waarin de samenleving polariseert, hebben we nuances en een brede schakering van meningen en ideeën nodig. Wij willen verhalen brengen die de brug slaan tussen het vreemde en het bekende, tussen tradities en innovaties, tussen het individu en de groep, het universele en het persoonlijke. Want in het persoonlijke verhaal herkennen wij elkaar en voelen wij ons verbonden. Verhalen ook die leiden tot verwondering, openheid en artistieke inspiratie.
Daarom organiseren wij een innovatief multidisciplinair festival en door het jaar heen verschillende culturele activiteiten op verschillende locaties in Amsterdam. We werken samen met een groot aantal partners en instellingen in de stad en we geven de ruimte aan bijzondere makers en diverse meningen. We creëren een omgeving waar iedereen welkom is en zich vrij en veilig voelt zichzelf te zijn. Op die manier willen wij bijdragen aan een inclusieve samenleving, waarin mensen geïnspireerd en verbonden worden via kunst die voortkomt uit traditie en vernieuwing.

Informatie en reageren
Voor vragen kunt u eveneens contact opnemen met Richtje Sybesma via 020 5141380 of per mail via [email protected] Kijk op de website voor meer informatie over de organisatie, het jaarverslag en de content van het Amsterdam Roots Festival.

Belangstellenden kunnen hun CV en motivatie voor 9 maart 2021 t.a.v. Richtje Sybesma, directeur van binoq atana, mailen naar [email protected] o.v.v. sollicitatie penningmeester ARF.

Open sollicitaties
Ben je net afgestudeerd en zoek je werkervaring? Bij Amsterdam Roots is er - vooral in de weken/maanden voor het festival - op verschillende gebieden ruimte voor junior medewerkers met kans om door te groeien. Stuur je CV met korte motivatie naar [email protected]