Vacature bestuursleden

Amsterdam Roots Festival heeft afgelopen decennia als muziekfestival een belangrijke rol gespeeld in de introductie en popularisering van veel, onderhand legendarische, artiesten uit met name niet-Westerse delen van de wereld. Naast muziek zijn hedendaags circus, urban dance, theater, spoken word, film en verschillende contextprogramma’s aan het programma toegevoegd. Deze ontwikkeling heeft de kunstervaring en de open sfeer van het festival versterkt en de deur opengezet voor nieuw, vaak jonger publiek.

Gedurende de huidige kunstenplanperiode 2017 - 2020 is Amsterdam Roots Festival stapsgewijs uitgegroeid tot een festival dat gericht is op de beleving van culturele diversiteit. Dat dus niet alleen een podium aan kunst biedt, maar de kunst ook naast actuele sociaal culturele ontwikkelingen plaatst, onderzoekt en op die manier context biedt. Het festival creëert hierdoor een uniek platform dat de uitzonderlijke diversiteit van het haar publiek ten goede komt. De nieuwe missie van het festival staat voor ‘het presenteren van hoogwaardige kunst en cultuur uit de hele wereld gemaakt door zowel artiesten van Nederlandse bodem als het buitenland. En daarmee tegelijk het publiek raakpunten laten ervaren tussen onze eigen beleving en die in andere culturen’.

In verband met het verlopen van de tweede zittingstermijn van een aantal bestuursleden zoekt Amsterdam Roots Festival op korte termijn twee bestuursleden:

Functieomschrijving

Algemeen profiel nieuwe bestuursleden
- Aantoonbare affiniteit of ervaring met de doelstellingen van de Stichting Amsterdam Roots Festival.
- Heeft een visie op het artistieke beleid van de stichting en is in staat de visie van ARF uit te dragen.
- Bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, en heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder van een culturele organisatie.
- Werkt met de andere bestuursleden als team.
- Draagt bestuursbeleid zowel intern als extern uit.
- Bestuurt op hoofdlijnen, bewaart afstand tot de organisatie, is niet gericht op het operationeel beleid.
- Bewaakt de balans tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken, is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de organisatie een spiegel voor te houden en kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.
- Zet zich actief in bij het stimuleren van en het reflecteren op het artistieke beleid binnen de door de overheid gestelde kwalitatieve en kwantitatieve eisen.
- Heeft een sterk (aanvullend) netwerk van inhoudelijke organisaties, partners en individuen en weet dit op de juiste momenten te mobiliseren en in te zetten.
- Een politiek en/of zakelijk netwerk in Amsterdam is een pré.

PR/Marketing profiel
- Ervaring met Marketing en PR-beleid van (non-)profit organisaties; ervaring binnen de culturele sector is een pré.
- Kan strategisch meedenken over o.a. het herpositioneren van ARF en weet de organisatie hierin te adviseren
- Een relevant PR-netwerk is een pré.

Partnership profiel
- Ervaring met het opzetten van partnerships/sponsorships; ervaring binnen de culturele sector is een pré.
- Kan strategisch meedenken over hoe ARF het bedrijfsleven kan bereiken en betrekken bij behalen van de doelstellingen van de stichting. En kan het bestuur en de organisatie hierin adviseren.
- Een relevant zakelijk netwerk.

Van ieder lid van het bestuur verwachten wij:
- Voldoende mate van beschikbaarheid; 5 á 6 vergaderingen per jaar
- Informeel bezoek aan ARF programma’s, tijd om eigen domeinkennis te delen met personeel van het ARF,
- Bewustzijn van de eigen, specifieke rol als participant in het bestuursproces,
- Medeverantwoordelijkheid voor de samenstelling van het bestuur, het functioneren van het bestuur en bewaker van de collegialiteit, goede vergader-technische kwaliteiten, bestuurlijke/toezichthoudende ervaring, betrouwbaarheid, een communicatieve en kritische opstelling,
- Het bezit van een relevant netwerk

De benoeming is voor een periode van vier jaar met gebruikelijk één herbenoeming van vier jaar. De werkzaamheden zijn onbezoldigd.

Samenstelling
In de samenstelling van het bestuur en het naleven van de Code Diversiteit en Inclusie wordt gestreefd naar een goede balans tussen diverse achtergronden (leeftijd, geslacht, ervaring en culturele achtergrond) van de individuele leden van de Raad. In dit kader worden kandidaten met een cultureel diverse achtergrond van harte uitgenodigd te reageren. 

Reageren
Belangstellenden kunnen hun CV en motivatie voor 6 juni t.a.v. Richtje Sybesma, directeur van binoq atana, mailen naar [email protected] o.v.v. sollicitatie Bestuur ARF. Voor vragen kunt u eveneens contact opnemen met Richtje Sybesma via 020 5141380 of per mail via [email protected]

Kijk op de website voor meer informatie over de organisatie, het jaarverslag en het programma van het Amsterdam Roots Festival.

Solar podium tijdens Roots Open Air 2019 // Foto door Rien de Jager